W odpowiedzi na pismo Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15-07-2021 r. (DP-WOPVI.0220.33.2021.AW) z prośbą o zaopiniowane aktualnej wersji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego informujemy, co następuje:

Instytut Obywatelski wyraża negatywną opinię w sprawie treści rozporządzenia i apeluje, by odstąpiono od działań zmierzających do zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Stoimy na stanowisku, że nie zostały spełnione ustawowe warunki ustawy o ochronie przyrody potrzebne do dokonania zmian w granicach Parku. W szczególności wykazać należy, że Art. 10 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody określa warunki konieczne uprawniające zmiany granic Parku. Obszar wyłączany z granic Parku musi wcześniej spełnić łącznie trzy warunki: utracić wartości przyrodnicze oraz kulturowe, a utrata ta musi mieć charakter trwały i bezpowrotny. Prowadzone badania oraz publicznie prezentowane opinie przyrodników i organizacji społecznych zajmujących się tematem środowiska wykazywały zachowane ważne walory przyrodnicze terenu planowanego do wyłączenia. Znajdują się tam m.in. stanowiska rzadkich i chronionych gatunków, w tym, jak wskazuje m.in. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody, takich, których występowanie nigdzie indziej na terenie tego Parku nie jest znane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prezentuje żadnych badań, które by tym tezom przeczyły.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że uzasadnienie rozporządzenia już w pierwszym zdaniu wprowadza odbiorcę w błąd. Autorzy piszą: „Niniejszy projekt ma na celu powiększenie obszaru”, tak naprawdę jednak projekt koncentruje się na zmniejszeniu terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łyścu tam, gdzie jest on najcenniejszy, a dodaje się tereny z Parkiem de facto niezwiązane.

Wątpliwości co do intencji Ministerstwa budzi także zaangażowanie w sprawę zmniejszenia granic Parku superiora Zakonu Ojców Oblatów dr Mariana Puchały OMI, który w działaniu tym widzi interes zakonu, a nie Parku. Ponadto bliska współpraca ojca Puchały i dr. inż. Jan Reklewskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, którzy w mediach wspólnie zabiegają o zmianę granic Parku, przedstawia planowane czynności w kategoriach transakcji mającej na celu zwiększenie przestrzeni pod działalność zakonu, a nie działania związane z ochroną przyrody. Co więcej, zwiększanie obszaru w dyspozycji klasztoru, w tym na organizację masowych wydarzeń w środku ŚPN, budzi obawy o ich dalsze oddziaływanie na Park.

W ocenie projektu należy także wziąć po uwagę ogromny przeciw społeczny, jaki towarzyszy zmianom granic Parku. W Petycji organizacji Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, którą podpisało już prawie 35 tysięcy osób, czytamy:

"Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wyłączenia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego gruntów o pow. 1,3 ha znajdujących w szczytowej partii Łysej Góry (Łyśca), w myśl projektowanego Rozporządzenia Rady Ministrów ws. Świętokrzyskiego Parku Narodowego (nr RD 162). Nie ma mojej zgody na nieuzasadnione pomniejszanie parku w jego centralnej części, pod pretekstem źle rozumianej „wymiany” na oddalone od parku grunty leśne w innym miejscu. Taki sposób przeprowadzenia zmiany granic jest niezgodny z obowiązującym prawem. Może także stanowić poważne zagrożenie dla przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz niebezpieczny precedens w odniesieniu do innych parków narodowych w Polsce."

Analizy

Białoruś to nie jest żadna część „ruskiego miru”

Wieś nie potrzebuje jałmużny

Puste obietnice znachorów

Państwo maratończyk, a nie państwo sprinter

Co zrobić, by każdy znalazł dach nad głową

Po pierwsze: język i aktywność

Bliżej (z) miasta

Pyrrusowe zwycięstwo Orbána

Nowa era pracy?

Źle ma się Polska

Zieleń, rewitalizacja, miasto

Klimat - energetyka - zmiana

Wyzwania nowoczesnej polityki naukowej

Kosztowna szarża Kaczyńskiego i Błaszczaka

Jak trwoga, to do samorządów

Była Polska w ruinie, będzie samorząd w ruinie

Patrząc w stronę Niemiec...

Ochrona zdrowia w Polsce - droga do lepszej jakości i dostępności systemu

Wolność. Internet. Nowe otwarcie?

„Mrożenie” środków na nagrody w rolnictwie

Postpandemiczne wyzwania gospodarcze dla Polski

Budżet partycypacyjny. Ewaluacja