Myślimy, by działać.
Działamy, by zmieniać.

Instytut Obywatelski to think tank polityczny. Stanowi eksperckie zaplecze partii Platforma Obywatelska RP. Instytut jest ośrodkiem badawczo-analitycznym. Prowadzi działalność ekspercką, wydawniczą i edukacyjną. Działa od marca 2010 roku. Motto Instytutu Obywatelskiego sprowadza się do hasła: Myślimy, by działać. Działamy, by zmieniać.

Odra: śnięte ryby, zatruta rzeka

Jak się (samo)rządzić

HiT Czarnaka: między publicystyką a ideologią

Tischner: człowiek o szerokich rękawach

Kłamstwo polityczne

Jak działa społeczeństwo obywatelskie?

Dezinformacja zatruwa nasze życie

Młodzi o patrytiotyzmie

Kto ty jesteś?