Myślimy, by działać.
Działamy, by zmieniać.

Instytut Obywatelski to think tank polityczny. Stanowi eksperckie zaplecze partii Platforma Obywatelska RP. Instytut jest ośrodkiem badawczo-analitycznym. Prowadzi działalność ekspercką, wydawniczą i edukacyjną. Działa od marca 2010 roku. Motto Instytutu Obywatelskiego sprowadza się do hasła: Myślimy, by działać. Działamy, by zmieniać.

Podcasty

Usamorządowić Polskę. Budować wspólnotę.

O wyborach w Niemczech

Opinie

Instytut Młodych

Kto ty jesteś?

Nikt się nie rodzi, by nienawidzić

Następne pokolenie

Terespol – granica praw człowieka