Z przyjemnością prezentujemy drugi numer „Instytutu Idei”, kwartalnika Instytutu Obywatelskiego, w którym będziemy poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące państwa.

„Instytut Idei” stawia sobie za cel inspirowanie i pobudzanie do działań, zarówno polityków, jak i obywateli. W imię naszej maksymy: „Myślimy, by działać. Działamy, by zmieniać”.

W drugiej odsłonie kwartalnika głos w dyskusji o państwie zabierają m.in. Zygmunt Bauman, Claus Leggewie, Stefan Chwin, Frank Furedi i Ruth Fox.

„Szczęśliwe życie nie polega na nieustającym ciągu przyjemnych doznań i radosnych przeżyć, ale na pokonywaniu trudności i przezwyciężaniu słabości”, mówi prof. Bauman. A prof. Furedi zdaje się dopowiadać, że „minimum, którego potrzeba, żeby zacząć tworzyć nowe państwo, to ludzie świadomi swoich potrzeb”.

Gdzie jednak znaleźć przestrzeń dla realizacji potrzeb, gdy jak stwierdza dr Krzysztof Nawratek „miasto z jednej strony wyzwala ze starych, przedmiejskich uwarunkowań i więzi. Z drugiej strony krępuje swoich mieszkańców na miliony innych sposobów”.

Wersja do pobrania: Instytut Idei 2/2013