Z przyjemnością prezentujemy kolejny, czwarty numer kwartalnika „Instytut Idei” zatytułowany„Lekcje z kryzysu”

Jesienne wydanie „Instytutu Idei” ukazuje się pięć lat po upadku banku Lehman Brothers. To pamiętne zdarzenie uchodzi za symboliczny początek załamania, które objęło zasięgiem cały globalny system finansowy i zarazem boleśnie obnażyło ekonomiczne problemy wielu krajów – przede wszystkim nadmierny poziom zadłużenia publicznego niektórych państw zachodnich oraz niedopracowanie projektu integracji walutowej w Europie.

Oddziaływania międzynarodowego kryzysu nie można jednak zawężać tylko do sfery ekonomii i finansów. Skutki wynikłych w gospodarce wstrząsów przenikają bowiem na wszystkie poziomy ludzkiego życia, tym bardziej skłaniając nas do refleksji nad błędami, jakie popełniono, i lekcjami, o których powinniśmy pamiętać w przyszłości.

Z tego właśnie względu na łamach naszego kwartalnika gościmy nie tylko ekspertów z zakresu nauk ekonomicznych, ale także specjalistów z takich dziedzin jak socjologia, politologia, integracja europejska i filozofia. Wśród autorów znajdują się intelektualiści zarówno polscy, jak i zagraniczni, między innymi: prof. Bogdan Góralczyk, prof. Colin Crouch, prof. Tadeusz Sławek, prof. Krystyna Szafraniec, dr David Orrell czy prof. Dariusz Rosati.

Czego zatem nauczył nas międzynarodowy kryzys gospodarczy ostatnich lat? Zachęcamy do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie w najnowszym „Instytucie Idei”.

Wersja do pobrania: Instytut_Idei 4/2013

Zapraszamy do lektury!