„Przez prawie ćwierć wieku istnienia III Rzeczypospolitej sądziliśmy, że pewne podstawowe zasady są niezmienne. Państwo prawa, trójpodział władzy, respektowanie zapisów Konstytucji – te reguły wydawały się apolityczne w tym sensie, że były uznawane przez wszystkie siły polityczne, bez względu na dzielące je różnice” – pisze we wstępie do najnowszego numeru „Instytutu Idei” Jarosław Wałęsa.

Redaktor naczelny kwartalnika zauważa: „Rządy się zmieniały, gorących politycznych sporów nie brakowało, ale fundamentów gmachu nikt nie próbował wysadzać w powietrze. Do czasu”. Kolejne zmiany wprowadzane przez parlamentarną większość upewniają nas, że ten czas – burzenia podstaw demokracji liberalnej – nadszedł.

Jak zauważa legenda opozycji demokratycznej, prof. Karol Modzelewski, „demokracja w Polsce się potknęła”. Od nas, obywateli, zależy, czy uda się ją uratować. Jak zatem bronić fundamentów państwa prawa, demokracji i wolności obywatelskich? Jak mobilizować społeczeństwo przeciwko niebezpiecznym zakusom władzy? Z pewnością potrzeba fachowej diagnozy i informowania wciąż jeszcze wolnych obywateli o tym, co się faktycznie dzieje, i co jeszcze może się wydarzyć. Wreszcie, warto zrozumieć, dlaczego należy bronić demokratycznych pryncypiów, i dlaczego formuła demokratycznego państwa prawnego nie jest abstrakcją, ale gwarancją wolności obywatelskich.

O zabranie głosu w debacie poprosiliśmy autorów reprezentujących różne pokolenia, specjalizacje i nurty polityczne. Zależało nam, aby zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w Polsce, osadzić w kontekście fundamentalnych zasad i pokusić się o prognozę tego, co może i co powinno nastąpić w przyszłości.

Na łamach najnowszego Instytutu Idei wypowiadają się: politolog dr Olgierd Annusewicz, konstytucjonalista dr Ryszard Balicki, analityk Piotr Buras, redaktor Marcin Celiński, socjolog prof. Ireneusz Krzemiński, historyk prof. Karol Modzelewski, ekonomista Ignacy Morawski, analityk Filip Pazderski, psycholog społeczny prof. Krystyna Skarżyńska, politolog dr hab. Tomasz Słomka i prawnik dr Dawid Sześciło.

Zapraszamy do lektury!

Wersja do pobrania:

Cały numer Instytutu Idei do pobrania (PDF)