Instytut Obywatelski z przyjemnością prezentuje kolejny, szósty numer kwartalnika „Instytut Idei” zatytułowany „Europa: rozważna czy romantyczna?“

W najnowszym, wiosennym wydaniu „Instytutu Idei” przyglądamy się kondycji Unii Europejskiej. Diagnozujemy najważniejsze wyzwania dla Wspólnoty i kreślimy scenariusze na przyszłość. Pokazujemy, kto miał w ostatnich latach największy wpływ na codzienność Europejczyków. Wreszcie, podsumowujemy drogę, którą my – Polacy przeszliśmy od momentu wejścia do Unii w 2004 roku.

W szóstym numerze kwartalnika zebrano eseje i analizy współtwórców europejskiego projektu, naukowców oraz komentatorów. Na naszych łamach goszczą m.in. premier Donald Tusk, prezes Fundacji im. Roberta Schumana Anna Radwan, niemcoznawca Piotr Buras oraz wicedyrektor think tanku EPP Roland Freudenstein.

Z tekstów przedstawionych w numerze wyłania się diagnoza największych bolączek Unii, tj. wewnętrzne podziały, trudności w budowaniu europejskiej tożsamości, nieumiejętność pielęgnowania dialogu na linii Unia-obywatele i dookreślenia swoich celów na arenie międzynarodowej. Komentatorzy szukają odpowiedzi na pytania o kwestie prywatności w cyfrowym świecie, rosnące w siłę narodowe egoizmy i populizm oraz potrzebę reform. „W ciągu kolejnych pięciu lat Unia Europejska musi na nowo zdefiniować́ swoją rolę zarówno jako budowniczego, ogrodnika, jak i stróża nocnego” –przekonuje prof. Zbigniew Czachór.

W dziesięciolecie naszej obecności w Unii skupiamy się również na polskiej historii we Wspólnocie. „Wchodząc do Unii, zrealizowaliśmy cel, o którym wcześniejsze pokolenia mogły tylko marzyć” – stwierdza w wywiadzie z “Instytutem Idei” premier Donald Tusk. Autorzy kwartalnika podkreślają jednak, że choć Polska dla wielu stała się synonimem europejskiego sukcesu, nie może spocząć na laurach. Musi sobie odpowiedzieć na pytania o kierunek integracji z Unią (np. kwestie wejścia do euro), ale też o nowy wymiar członkostwa we Wspólnocie, które stało się dziś na tyle dojrzałe, by zmienić swój charakter.

Wersja do pobrania: Instytut Idei 6/2014