Polska energetyka znalazła się na skraju niewydolności, a kolejne programy rządowe nie kreślą niezbędnych zmian. Konieczne jest przyspieszenie transformacji i skierowanie jej w stronę rozproszonego rynku i energetyki obywatelskiej. Więcej w raporcie Instytutu Obywatelskiego Czas na nową energię.