Publikacja „Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę” autorstwa prof. Radosława Markowskiego.

Instytut Obywatelski prezentuje publikację „Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę” autorstwa prof. Radosława Markowskiego. Książka jest analizą kondycji i dylematów współczesnych ustrojów demokratycznych.

„Sceptycyzm i krytycyzm wobec demokracji towarzyszy od zarania jej istnienia. Fundamentalne zastrzeżenia mieli klasycy starożytnej myśli politycznej, przez wiele wieków, niemal po współczesność demokracja jako opcja realnego ustroju politycznego nie znajdowała zastosowania w praktyce. (…) Kryzysem współczesnej demokracji poważna publicystyka i nauki społeczne zajmują się nieustannie od połowy lat 70. XX wieku. (…) Ówczesne obawy można streścić następująco: przyszłość demokratycznych rządów jest niepewna, następuje dezintegracja ładu społecznego, upadek dyscypliny społecznej, wzrasta niekompetencja liderów politycznych, a jednocześnie alienacja społeczeństwa od polityki” – stwierdza autor we wstępie.

„Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się demokracja w dobie indywidualizmu, rosnącego znaczenia mediów oraz malejącego zainteresowania obywateli sferą polityki? Czy jest ona wartością samoistną i niekwestionowalną? Jak wpływa na bezpieczeństwo i zamożność społeczeństw? Wreszcie, czy obywatele chcą mieć wpływ na decyzje dotyczące spraw publicznych? Prof. Radosław Markowski nie tylko definiuje dylematy współczesnej demokracji. Przedstawia również konteksty historyczne oraz analizuje rozwiązania i innowacje, mogące poprawić jakość systemów politycznych.

Zapraszamy do lektury!

Wersja do pobrania: Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę

 

 Tekst pierwotnie opublikowany na stronach Instytutu Obywatelskiego w lutym 2015 roku.