Proces starzenia się ludności Polski jest w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat nieodwracalny. Pandemia COVID-19 nie zmieniła kluczowych wyzwań związanych z polityką wobec osób starszych, a raczej wyostrzyła wszystkie systemowe luki i lepiej pokazała konsekwencje – czasami śmiertelne – braku rozwiązań, np. w zakresie deinstytucjonalizacji.

Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, potrzebujemy przede wszystkim społeczności lokalnych przyjaznych ludziom w każdym wieku i o różnym poziomie (niepełno)sprawności, ale ze względu na przemiany społeczno-demograficzne w szczególności potrzebujemy społeczności przyjaznych seniorom. Źródeł, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia Polaków uwzględniając trend dotyczący starzenia się populacji jest jednak o wiele więcej.

Przedstawiamy raport, który wskazuje konieczne elementy, które wymagają usprawnienia w ramach prowadzenia polityki wobec osób starszych.

Raport do pobrania: Polityka wobec osób starszych po pandemii