Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportem prof. Krystyny Szafraniec Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych.

Polska ma za sobą dwadzieścia lat przemian o historycznym znaczeniu. Na ten okres przypadają także zmiany o charakterze globalnym w dziedzinie  ekologii, bezpieczeństwa, podziału dóbr, postępu technologicznego czy społecznego rozwoju. Jak w czasie tych ostatnich dwudziestu lat kształtowały się postawy młodych Polaków?  Czy są przygotowani do zmieniających się warunków i pojawiających się wyzwań? Jakie są ich oczekiwania i wartości, które wyznają?

Autorka raportu prof. Krystyna Szafraniec opisuje stan polskiej demokracji oraz nastawienie polskiej młodzieży do ładu społecznego-politycznego w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Analizuje, jak zmieniały się postawy i wartości młodych. Przygląda się ich preferencjom politycznym, postrzeganiu świata polityki i społecznych problemów. Przede wszystkim jednak opisuje ich obywatelskie zaangażowanie oraz zachowania w sytuacjach wyborczych i  angażujących politycznie (Ruch „Oburzonych”, protesty w sprawie ACTA).

W raporcie przedstawiono postawy najmłodszych, często jeszcze niesamodzielnych lub przymierzających się do dorosłości wyborców (18–24 lata). Przedmiotem badań są także postawy tych, którzy mają bogatsze obywatelskie doświadczenie i osiągnęli etap stabilizacji zawodowej i życiowej (25–35 lat). Podstawą dla przedstawionych przez autorkę tez są: wyniki sondaży wyborczych, badania dotyczące postaw, preferencji i oczekiwań politycznych młodzieży, źródła z forów internetowych oraz pogłębione wywiady socjologiczne.

„Młodzież nie tylko nie jest politycznie obojętna czy bierna, lecz należy także do bardzo czujnych obserwatorów życia publicznego i trafniej niż starsze pokolenia odczytuje dynamicznie zmieniający się kontekst. W konsekwencji jest bardziej wymagająca wobec instytucji publicznych, bardziej wobec nich krytyczna, szybciej dostrzega ich nieudolność czy anachroniczność”  –  podsumowuje prof. Krystyna Szafraniec. Z analiz przeprowadzonych przez autorkę i jej zespół wyłania się zarówno potrzeba otwarcia się systemu na krytykę młodzieży jak i potrzeba edukacji obywatelskiej, której – co ciekawe – po raz pierwszy tak wyraźnie domagają się sami młodzi.

 

Raport do pobrania Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji 

 

Tekst pierwotnie opublikowany na stronach Instytutu Obywatelskiego w lutym 2015 roku.