Jak być przedsiębiorcą w czasach pandemii? – Podcast Instytutu Obywatelskiego

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rygor sanitarny, wyłączenie poszczególnych branż, dominująca niepewność itd. Co dzisiaj właściwie oznacza być przedsiębiorcą – czy możemy wskazać różnice w stosunku do czasu przed pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie? Co zmieni się w sposobie funkcjonowania firm po pandemii? Czy można mówić już o pewnych trendach związanych ze zmianą funkcjonowania gospodarki?

Uczestnicy:
- Henryka Bochniarz - założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan
- Izabela Leszczyna – Posłanka na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2013-2015
- Andrzej Domański - ekonomista Instytutu Obywatelskiego
- Sławomir Dudek - główny ekonomista Pracodawców RP
Moderator: Paweł Szymański – ekonomista Instytutu Obywatelskiego

 

Jak być przedsiębiorcą w czasach pandemii? – Podcast Instytutu Obywatelskiego

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rygor sanitarny, wyłączenie poszczególnych branż, dominująca niepewność itd. Co dzisiaj właściwie oznacza być przedsiębiorcą – czy możemy wskazać różnice w stosunku do czasu przed pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie? Co zmieni się w sposobie funkcjonowania firm po pandemii? Czy można mówić już o pewnych trendach związanych ze zmianą funkcjonowania gospodarki?

Uczestnicy:
- Henryka Bochniarz - założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan
- Izabela Leszczyna – Posłanka na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2013-2015
- Andrzej Domański - ekonomista Instytutu Obywatelskiego
- Sławomir Dudek - główny ekonomista Pracodawców RP
Moderator: Paweł Szymański – ekonomista Instytutu Obywatelskiego